. Pradžia

2014 m. spalio 27 d. 8.15 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-10-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. spalio 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis įvyks 2014 m. spalio 27 d. 8.15 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos III-ame aukšte 312 kabinete (Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

Prašome dalyvauti – Dalią Kiaulevičiūtę, Širvintų kultūros centro Musninkų kultūros centro filialo vedėją, Astą Amankavičienę, Širvintų rajono Kultūros centro Kiauklių kultūros centro filialo vedėją, Audronę Burakovienę, Širvintų kultūros centro vokalinės muzikos specialistę.

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis