. Pradžia

2014 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-09-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. rugsėjo 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. rugsėjo 23 d.    15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-20 sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2014 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracinės komisijos sudėties pakeitimo.

Pranešėja Jurga Kuzmaitė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė, Administracinės komisijos sekretorė (narė).

 

1.4. Dėl leidimo privatizuoti butą su rūsiu, priklausiniais bei pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl leidimo privatizuoti butą su rūsiu, priklausiniais bei pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.7. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymui, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.8. Dėl Širvintų rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei turimų vadovėlių perskirstymo tarp mokyklų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.11. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.12. Dėl turto perdavimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-01-29 sprendimo Nr. 1-18 „Dėl daugiabučių namų eksploatavimo išlaidų tarifo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Širvintų rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifo patvirtinimo“ 1 punkto dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. 134 „Dėl Širvintų rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo išlaidų tarifo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. 1-135 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.18. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.19. Dėl leidimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms naudoti savivaldybės perduotą turtą.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Širvintų rajono savivaldybės meras.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                Kęstutis Pakalnis