. Pradžia

2014 m. liepos 7 d. 9.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-07-07 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. liepos 1 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis įvyks 2014 m. liepos 7 d. 9.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis rengiant projektą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos      Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

2. Kiti klausimai.

Prašome dalyvauti – Širvintų Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktorę Audronę Buzienę, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorių Vladą Trakimavičių, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorę Daivą Klimienę, Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktorę Oną Valančienę, Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorę Gražiną Zimkuvienę, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorę Viditą Ražanienę, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiąją specialistę (Savivaldybės gydytoją) Valentiną Deisadzę. 


 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                            Kęstutis Pakalnis