. Pradžia

2014 m. kovo 25 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-03-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. kovo 21 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. kovo 25 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.            Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1.Dėl pritarimo 2013 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.2.Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2013 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė.

 

1.3.Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

1.4. Dėl pritarimo Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kazys Visackas, Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.

 

1.5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Etikos komisijos 2013 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Alfonsas Romas Maršalka, Etikos komisijos pirmininkas.

 

1.6. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos  2013 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.7. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Meškauskienė, VšĮ Širvintų ligoninės direktorė.

 

1.8.Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Nijolė Dimšienė, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

1.9.Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Aldona Bubelevičiūtė, Socialinių paslaugų centro direktorė.

 

1.10.Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laura Jakštienė, UAB Širvintų vaistinės direktorė.

 

1.11.Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Sigitas Jozonis, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius.

 

1.12.Dėl pritarimo UAB„Širvintų vandenys“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kęstutis Vaškevičius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

 

1.13.Dėl pritarimo UAB Širvintų komunalinio ūkio direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Dangeras Pečiulis, UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius.

 

1.14.Dėl pritarimo UAB Širvintų knygyno direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų knygyno direktorė.

 

1.15.Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Birutė Golubeva, Kultūros centro direktorė.

 

1.16.Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Kutiščeva, Viešosios bibliotekos direktorė.

 

1.17.Dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.18.Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.19.Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.20.Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.21.Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.22.Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.23.Dėl pritarimo Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.24.Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.25.Dėl pritarimo Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.26. Dėl pritarimo Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.27. Dėl pritarimo Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.28. Dėl pritarimo Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.29. Dėl pritarimo Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.30. Dėl pritarimo Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.31. Dėl pritarimo Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.32. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.33. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.34. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo aprašo pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės  skyriaus vedėja.

 

1.35. Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir mokesčio dydžio už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas pailgintos dienos grupėje nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.36. Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.37. Dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.38. Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.39. Dėl leidimo Širvintų sporto mokyklai neteikti paslaugų.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.40.Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.41.Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.42Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.43.Dėl 2014 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.44.Dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktoriaus atlyginimo kintamosios dalies už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.45.Dėl VšĮ Širvintų ligoninės 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.46.Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.47.Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.48. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų ir lėšų joms įgyvendinti patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.49. Dėl Musninkų ambulatorijos patalpų panaudos Musninkų kaimo bendruomenei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.50.Dėl panaudos sutarties pratęsimo Širvintų rajono švietimo centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.51.Dėl garažo panaudos sutarties pratęsimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.52.Dėl panaudos sutarties pratęsimo Medžiukų kaimo bendruomenei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.53.Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.54.Dėl pastato nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.55.Dėl garažų patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.56.Dėl turto perėmimo iš VšĮ Širvintų ligoninės ir patalpos nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.57.Dėl ofortinių staklių perdavimo iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Širvintų meno mokyklai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.58.Dėl pastato perdavimo Širvintų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.59.Dėl Kontrolės komiteto pirmininko atleidimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.60.Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.61.Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojui Andriui Jozoniui nustatymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.62.Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Rasai Tamošiūnienei nustatymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.63.Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

1.64.Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

1.65.Dėl sutikimo, kad būtų perleistos nuomos teisės ir pareigos.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.66.Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Jurgida“ parduotuvėje, esančioje Upelio g. 16, daugiabučiame gyvenamajame name.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.67.Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo ir išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.68.Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Algirdas Meško, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

 

1.69.Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai.

Pranešėjas – Algirdas Meško, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

 

1.70. Dėl turto perėmimo iš VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centro ir patalpos nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.71. Dėl patalpų panaudos Lapelių bendruomenei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.72. Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.73. Dėl pritarimo žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimui.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                            Kęstutis Pakalnis