. Pradžia

2014 m. birželio 23 d. 14.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-06-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. birželio 20 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. birželio 23 d.  14.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-06-26 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. 1-236 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3.   Dėl UAB „Širvintų vandenys“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.4.   Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.5.   Dėl Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.6.   Dėl Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir    Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.7.   Dėl Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.8.   Dėl Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.9.   Dėl Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.10.   Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.11.   Dėl Širvintų rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.12.   Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.13.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.14.   Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Savivaldybės kontrolierei Audronei Adomavičienei.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.15.   Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis rengiant projektą ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.16.   Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.17.   Dėl patalpų pirkimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.18.   Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.19.   Dėl keleivių vežimo tarifų.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.20.   Dėl Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.21.   Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.22.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

 

1.23.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                         Kęstutis Pakalnis