. Pradžia

2013 m. vasario 19 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-02-19 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. vasario 15 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. vasario 19 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-21 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.2. Dėl Mokinių priėmimo į Širvintų meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl tyliųjų viešųjų ir tyliųjų gamtos zonų Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.6. Dėl 2013 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Laura Kirtiklienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausioji specialistė.

1.8. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.9. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.10. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.11. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.12. Dėl turto perėmimo iš Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.13. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.14. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.15. Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.16. Dėl patalpų panaudos Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis