. Pradžia

2013 m. spalio 7 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-10-07 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. spalio 2 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis įvyks 2013 m. spalio 7 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Vaikų dienos centro Musninkuose vaikų maitinimo ir transporto problemų.

Prašome dalyvauti – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Jagminienę, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorių Vladą Trakimavičių.

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                         Kęstutis Pakalnis