. Pradžia

2013 m. spalio 29 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-10-29 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. spalio 25 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. spalio 29 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas.
 2.  Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2014 metams.
Pranešėjas – Andrius Jozonis, Savivaldybės mero pavaduotojas, Širvintų rajono verslo plėtros komisijos pirmininkas.

3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracinės komisijos sudėties pakeitimo.
Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

4. Dėl atliekų perdirbimo baro Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialiojo plano patvirtinimo.
Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.


5.  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ vykdyti.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

6. Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

7. Dėl pritarimo parengti ir įgyvendinti projektą „Gimnazijos sporto salės grindų remontas“.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

8. Dėl pritarimo projektui „Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 10. Dėl automobilio pirkimo.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė.

11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. 1-124 ,,Dėl vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

12. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų ir naudojamų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

13. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis rengiant projektą „Liukonių kadastrinės vietovės melioracijos įrenginių rekonstrukcija“ ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

14. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis rengiant projektą „Gelvonų ir Širvintų seniūnijų melioracijos sistemų rekonstrukcija“ ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė                                                                                                           Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                                                                                       Kęstutis Pakalnis