. Pradžia

2013 m. rugsėjo 24 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-09-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. rugsėjo 20 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. rugsėjo 24 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.


Posėdžio d a r b o t v a r k ė:


1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:


1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl UAB „VAATC“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.4. Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.5. Dėl ŽŪB „Žirgynas“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-152 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Širvintų rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.7. Dėl patalpų panaudos sutarties pratęsimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.9. Dėl keleivių vežimo tarifų.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.10. Dėl patalpų subnuomos.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                                       Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                                       Kęstutis Pakalnis