. Pradžia

2013 m. lapkričio 26 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-11-26 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. lapkričio 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. lapkričio 26 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. 1-236 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl Širvintų rajono elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.5. Dėl Visuomenės sveikatos projektų, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.6. Dėl medicininės įrangos perdavimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.7. Dėl projekto „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu įsigyto sporto inventoriaus ir baldų perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono Alionių pagrindinei mokyklai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.8. Dėl 2013-01-31 sprendimo Nr. 1-16 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ 3 ir 4 punkto pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. 1-29 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                                         Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                                         Kęstutis Pakalnis