. Pradžia

2013 m. kovo 26 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-03-26 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. kovo 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. kovo 26 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.2. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė.

 

1.3. Dėl pritarimo Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kazys Visackas, Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.

 

1.4. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Algirdas Meško, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

 

1.5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Etikos komisijos 2012 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Alfonsas Romas Maršalka, Etikos komisijos pirmininkas.

 

1.6. Dėl Lėšų, skirtų ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimui 2012 metais, panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Andrius Jozonis, Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo komisijos pirmininkas.

 

1.7. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2012 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.8. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.9. Dėl pritarimo Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.10. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.11. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.12. Dėl pritarimo Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.13. Dėl pritarimo Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.14. Dėl pritarimo Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.15. Dėl pritarimo Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.16. Dėl pritarimo Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.17. Dėl pritarimo Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.18. Dėl pritarimo Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.19. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.20. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.21. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.22. Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.23. Dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.24. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Birutė Šinkūnaitė, Kultūros centro direktorė.

 

1.25. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Kutiščeva, Viešosios bibliotekos direktorė.

 

1.26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2012 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Aldona Bubelevičiūtė, Socialinių paslaugų centro direktorė.

 

1.27. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus. vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja)

 

1.28. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.29. Dėl 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus. vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.30. Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Širvintų rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus. vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

1.31. Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Širvintų rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas – Vladimir Kornijenko, vyriausiasis specialistas.

 

1.32. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.33. Dėl patalpų nuomos mokesčio sumažinimo UAB Širvintų vaistinei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.34. Dėl pritarimo projekto „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ parengimui ir įgyvendinimui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.35. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.36. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.37. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.38. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo ir viešojo konkurso nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.39. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo ir viešojo konkurso nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.40. Dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.41. Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.42. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro tarybos patvirtinimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

 

1.43. Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.44. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

1.45. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. 1-29 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.46. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.47. Dėl turto perėmimo iš UAB „Širvintų šiluma“ ir perdavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.48 Dėl sutikimo, kad būtų atlikta rekonstrukcija ir kapitalinis remontas UAB Širvintų vaistinės patalpose, esančiose Vilniaus g. 43, Širvintose.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                                  Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                                   Kęstutis Pakalnis