. Pradžia

2013 m. balandžio 23 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-04-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. balandžio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. balandžio 23 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

1.1. Dėl Helenos Vaicekauskienės atleidimo iš pareigų.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės kontrolierei Audronei Adomavičienei nustatymo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.4. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Dalia Aleknienė, Širvintų ligoninės vyriausioji gydytoja.

 

1.5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Nijolė Dimšienė, Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

1.6. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Sigitas Jozonis, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius.

 

1.7. Dėl pritarimo UAB„Širvintų vandenys“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kęstutis Vaškevičius, UAB„Širvintų vandenys“ direktorius.

 

1.8. Dėl pritarimo UAB Širvintų komunalinio ūkio direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Dangeras Pečiulis, UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius.

 

1.9. Dėl pritarimo UAB Širvintų knygyno direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų knygyno direktorė.

 

1.10. Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laura Jakštienė, UAB Širvintų vaistinės direktorė.

 

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.13. Dėl lėšų, skirtų 2013 m. sveikatos priežiūrai mokyklose, paskirstymo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.14. Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.15. Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2013 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.18. Dėl Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.19. Dėl leidimo Širvintų lopšeliui-darželiui „Buratinas“ nedirbti vasarą ir leidimo nemokėti mokesčio.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.20. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.21. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.22. Dėl VŠĮ Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.23. Dėl VŠĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.24. Dėl 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.26. Dėl patalpų nuomos valstybės įmonei Registrų centras.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.27. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009-09-04 sprendimo Nr. 1-183 dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.28. Dėl projekto „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu įsigyto sporto inventoriaus, organizacinės technikos bei kėdžių ir vežimėlio perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono Alionių pagrindinei mokyklai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.29. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.30. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolierės Audronės Adomavičienės delegavimo į jungtinę Vilniaus regiono savivaldybių kontrolierių grupę UAB ,,VAATC” veiklos auditui atlikti.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.31. Dėl pavedimo Daivai Klimienei laikinai eiti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigas.

Pranešėja –Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.32. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.33. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir Savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.34. Dėl 2010-01-28 sprendimo Nr. 1-26 „Dėl patalpų panaudos Vileikiškių kaimo bendruomenei“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir Savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.35. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.36. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių atlyginimų“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

 

1.37. Dėl pritarimo Igno Šeiniaus atminimui įamžinti.

Pranešėja – Laura Kirtiklienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vyr. specialistė

 

1.38. Dėl patalpų subnuomos.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                        Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                        Kęstutis Pakalnis