. Pradžia

2012 m. sausio 30 d. 11.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO
2012-01-30 POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2012 m. sausio 27 d.
Širvintos        Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis įvyks 2012 m. sausio 30 d. 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).
Posėdžio d a r b o t v a r k ė:
        1. Dėl 2012 m. biudžeto projekte numatytų lėšų Širvintų meno mokyklai.
 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto
pirmininkas                                                                                                                 Kęstutis Pakalnis