. Pradžia

2012 m. sausio 19 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO,
 INVESTICIJŲ, VIETINIO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO,
SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,
KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO
2012-01-19 POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2012 m. sausio 18 d.
Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. sausio 19 d. 15.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).
Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-01-24 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas                                                             Vytas Šimonėlis

Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komiteto
pirmininkas                                                                                                            Alfredas Astikas

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto
pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto
pirmininkas                                                                                                            Kęstutis Pakalnis