. Pradžia

2012 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-09-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. rugsėjo 21 d.

Širvintos

 

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

   Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1.       Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.2.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3.  Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

1.4.  Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.5.  Dėl Širvintų sporto mokyklos teikiamų paslaugų įkainių.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.6.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų direktorių tarnybinių koeficientų nustatymo“ dalinio pakeitimo“.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.7.  Dėl mokyklinio autobuso perdavimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.8.  Dėl Vytauto Apavičiaus atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.9.  Dėl Vytauto Apavičiaus atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.10.   Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.11.   Dėl leidimų teikti atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugas Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 1.12.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų objektų sąrašo ir rinkliavų dydžių patvirtinimo“ papildymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.13.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-184 papildymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.14.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-157 „Dėl prekybos vietų nustatymo Širvintų mieste“ papildymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.15.   Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Rusijos Federacijos Respublikos Maskvos apskrities Ščiolkovo rajono savivaldybe.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.16.   Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.17.   Dėl ŽŪB „Žirgynas“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.18.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių pakeitimo.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.19.   Dėl projekto „Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymai“ išlaidų.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.20.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.21.   Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis