. Pradžia

2012 m. rugsėjo 13 d. 14.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-09-13 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. rugsėjo 11 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto išvažiuojamasis posėdis įvyks 2012 m. rugsėjo 13 d. 14.00 val.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

         1. Apsilankymas Čiobiškio pagrindinėje mokykloje dėl dailininko Jauniaus Ranonio        2012-07-23 kreipimosi .

       Prašome dalyvauti Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorių Steponą Mažrimą, dailininką Jaunių Ranonį.

       2. Susitikimas su Čiobiškio seniūnu ir Čiobiškio bendruomenės nariais socialiniais ir šeimos klausimais (Šeimos komisijos įkūrimo reikalingumas), apsilankymas Lapelės kaime (bendruomenės centro renovacijos projekto eiga ir ateities planai).

       Prašome dalyvauti Čiobiškio seniūną Virginijų Niekį.

       3. Apsilankymas Brazelių kaime (kaimo žmonių verslo iniciatyvų skatinimo problema).

       4. VšĮ Širvintų ligoninės vyr. gydytojos Dalios Aleknienės kreipimosi svarstymas .

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                           Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                             Kęstutis Pakalnis