. Pradžia

2012 m. kovo 27 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

INVESTICIJŲ, VIETINIO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-03-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. kovo 22 d.

Širvintos

 

    Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. kovo 27 d. 15.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos).

       Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

       Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komiteto

pirmininkas                                                                                                                                                 Alfredas Astikas

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                                    Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                                  Kęstutis Pakalnis