. Pradžia

2012 m. gegužės 22 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-05-22 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. gegužės 17 d.

Širvintos

 

      Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. gegužės 22 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

       Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

       Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis