. Pradžia

2012 m. balandžio 24 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO,

INVESTICIJŲ, VIETINIO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-04-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. balandžio 20 d.

Širvintos

 

     Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. balandžio     24 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

        Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

        Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas                                                                                 Vytas Šimonėlis

 

Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komiteto

pirmininkas                                                                                                                                       Alfredas Astikas

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                                          Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                                                       Kęstutis Pakalnis