. Pradžia

2011-11-22, 15 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO,

INVESTICIJŲ, VIETINIO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2011-11-22 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011-11-18

Širvintos

 

Posėdis vyks 2011-11-22.

Pradžia: 15 val. 00 min.

 

Darbotvarkė:

 

Dėl 2011-11-24 Savivaldybės tarybos posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Pirmininkas                                                                                         Vytas Šimonėlis

 

Pirmininkas                                                                                         Alfredas Astikas

 

Pirmininkė                                                                                         Irena Vasiliauskienė

 

Pirmininkas                                                                                         Kęstutis Pakalnis