. Pradžia

2011-11-10, 9.20 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2011-11-10 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011 m. lapkričio 4 d.

Širvintos

 

         Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis įvyks 2011 m. lapkričio

10 d. 9.20 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

        1. 9.30 val. Apsilankymas Širvintų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (Vilniaus g. 55, Širvintos) dėl lopšelio-darželio veiklos klausimų aptarimo.

         2. 10.15 val. Apsilankymas Širvintų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ (Jaunimo g. 16, Širvintos) dėl lopšelio-darželio veiklos klausimų aptarimo.

         3. 13.00 val. Apsilankymas Širvintų pradinėje mokykloje (Mindaugo g. 13A, Širvintos) dėl mokyklos veiklos klausimų aptarimo.

       4. Kiti klausimai.

 

        Numatoma posėdžio pabaiga 14.30 val. Pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.

 

         Prašome dalyvauti Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorę Gražiną Zimkuvienę, Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorę Vacę Vaskelienę, Širvintų pradinės mokyklos direktorę Ireną Sližauskienę, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Jagminienę.

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                              Kęstutis Pakalnis