. Pradžia

2015 m. lapkričio 11 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2015-11-11 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. lapkričio 9 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2015 m. lapkričio 11 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) II a. esančioje patalpoje (prie salės).

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. planui.

2. Einamieji klausimai.

 

 

__________________