. Pradžia

2014 m. lapkričio 25 d. 14.45 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2014-11-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. lapkričio 24 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2014 m. lapkričio 25 d. 14.45 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. veiklos plano.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                                Živilė Pinskuvienė