. Pradžia

2014 m. kovo 27 d. 9.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2013-03-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. kovo 24 d.

Širvintos

 

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2014 m. kovo 27 d. 9.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja                                                       Daiva Sakalauskienė