. Pradžia

2013 m. spalio 31 d. 9.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2013-10-31 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. spalio 28 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2013 m. spalio 31 d. 9.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (Vilniaus g. 61).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.    Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. veiklos plano projekto. 

Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                         Živilė Pinskuvienė