. Pradžia

2013 m. sausio 29 d. 14.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2013-01-29 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. sausio 25 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2013 m. sausio 29 d. 14.30 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                                 Živilė Pinskuvienė