. Pradžia

2013 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2013-09-30 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. rugsėjo 24 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2013 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (Vilniaus g. 61).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus audito ataskaitos 2013-08-02 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ aptarimo .

Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

2. Dėl pratęstos sutarties su UAB „Ecoservice“ aptarimo.

Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorę Eleną Davidavičienę.

 

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                            Živilė Pinskuvienė