. Pradžia

2012 m. spalio 25 d. 11.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2012-10-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. spalio 23 d.

Širvintos

 

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2012 m. spalio 25 d. 11.30 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. veiklos plano projekto aptarimo. 

 

 

Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                           Živilė Pinskuvienė