. Pradžia

2012 m. sausio 23 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2012-01-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. sausio 20 d.

Širvintos

 

 

      Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2012 m. sausio 23 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

      Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

     1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. veiklos ataskaitos svarstymo

     2. Kiti klausimai.

 

         Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                           Živilė Pinskuvienė