. Pradžia

2012 m. rugsėjo 25 d. 14.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2012-09-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. rugsėjo 19 d.

Širvintos

 

 

       Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 14.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

        Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2011 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio (teisėtumo) audito rezultatų.
  2. Kiti klausimai.

 

       Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                           Živilė Pinskuvienė