. Pradžia

2012 m. lapkričio 29 d. 13.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2012-11-29 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. lapkričio 26 d.

Širvintos

 

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2012 m. lapkričio 29 d. 13.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

 Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto vykdymo ir finansinių metinių ataskaitų rinkinių audito strategijos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                           Živilė Pinskuvienė