. Pradžia

2012 m. kovo 15 d. 13.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2012-03-15 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. kovo 14 d.

Širvintos

 

     Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2012 m. kovo 15 d. 13.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61).

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje kviečiamas dalyvauti Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komitetas: pirmininkas Alfredas Astikas, nariai – Remigijus Čirba, Alfonsas Romas Maršalka, Algirdas Meško, Živilė Pinskuvienė.

        Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. 13.00 val. Dėl įvykio Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje (dėl nepilnamečio vaiko išprievartavimo).

Prašome dalyvauti Savivaldybės merą Vincą Jasiukevičių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją Rasą Tamošiūnienę, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorių Vladą Trakimavičių, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Ramunę Vidmantienę, Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Jagminienę.

2. 13.15 val. Dėl komunalinių atliekų tvarkymo seniūnijose.

Prašome dalyvauti Savivaldybės merą Vincą Jasiukevičių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją Rasą Tamošiūnienę, Širvintų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnus, Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistę (ekologę) Aureliją Kisieliūtę.

3. 13.45 val. Dėl Širvintų laisvalaikio centro veiklos ir esamos situacijos aptarimo

Prašome dalyvauti Laisvalaikio centro direktorių Vytautą Apavičių, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Borisą Sockį.

4. 14.30 val. Dėl investicijų VšĮ Širvintų ligoninėje (apsilankymas VšĮ Širvintų ligoninėje).

Prašome dalyvauti VšĮ Širvintų ligoninės vyr. gydytoją Dalią Aleknienę, VšĮ Širvintų ligoninės teisininkę Meilutę Saidienę, VšĮ Širvintų ligoninės vyr. finansininkę Danutę Kojienę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją Deimantę Oršauskaitę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistę (gydytoją) Valentiną Deisadzę.

5. 15.30 val. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus audito ataskaitos „Dėl lėšų, gautų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, panaudojimo 2011 m.“ aptarimo.

          Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                            Živilė Pinskuvienė