. Pradžia

2012 m. birželio 27 d. 15.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

KONTROLĖS KOMITETO

2012-06-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012-06-22

Širvintos

 

         Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų, ir ūkio reikalų komiteto (pirmininkas Vytas Šimonėlis), Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto (pirmininkė Irena Vasiliauskienė), Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto (pirmininkas Kęstutis Pakalnis), Kontrolės komiteto (pirmininkė Živilė Pinskuvienė) jungtinis posėdis įvyks 2012 m. birželio 27 d. 15.30 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

Dėl 2012-06-28 Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiamų sprendimo projektų svarstymo.

 

 

 

Finansų, investicijų, ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                                             Vytas Šimonėlis

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė                                                 Irena Vasiliauskienė

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                                         Kęstutis Pakalnis

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                                                           Živilė Pinskuvienė