. Pradžia

2011 m. gruodžio 14 d. 14.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2011-12-14 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011-12-13

Širvintos

 

     Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (pirmininkė Živilė Pinskuvienė) posėdis įvyks 2011 m. gruodžio 14 d. 14.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).

    Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje kviečiami dalyvauti Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komiteto (pirmininkas Alfredas Astikas) ir Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto (pirmininkė Irena Vasiliauskienė) nariai.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

  1. Dėl 2011 m. Širvintų rajono mokyklų pedagogams ir mokyklų darbuotojams darbo užmokečiui skirtų lėšų panaudojimo apsvarstymo.
  2. Dėl susipažinimo su VšĮ Širvintų ligoninėje įvykdyto projekto įgyvendinimu.
  3. Medicininės įrangos apžiūra.

 

Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėją Ingą Matukaitę, Investicijų ir savivaldybės skyriaus vedėją Jūratę Visackaitę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistę Valentiną Deisadzę, Buhalterijos skyriaus vedėją Valentiną Tamoševičienę, VšĮ Širvintų ligoninės vyr. gydytoją Dalią Aleknienę.

 

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                                Živilė Pinskuvienė