. Pradžia

2011-10-27, 9.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2011-10-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011 m. spalio 26 d.

Širvintos

 

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2011 m. spalio 27 d. 9.30 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. veiklos plano aptarimo. 

         Numatoma posėdžio pabaiga 10.00 val.

 

         Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                          Živilė Pinskuvienė