. Pradžia

2011-10-24

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO,

2011-10-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011 m. spalio 21 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis įvyks 2011 m. spalio 24 d. 14.30 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (220 kab.,Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

         1. Dėl Savivaldybės kontrolierės audito metu rastų neatitikimų, organizuojant mokinių maitinimą Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, rezultatų ir 2011-09-09 Širvintų rajono apylinkės prokuratūros rašto Nr. R12-1320 „Dėl prašymo įvertinti audito rezultatus“ aptarimo.

       2. Dėl klausimų VšĮ Širvintų ligoninės vyr. gydytojai pateikimo:

       1) dėl įvykusių nelaimių Širvintų ligoninėje – žmogaus žūties, nėščios moters vaiko praradimo,

       2) dėl VšĮ Širvintų ligoninės patalpų ir įrangos nuomos.

    3. Dėl supažindinimo su Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito ataskaitomis.

       4. Kiti klausimai.

 

         Numatoma posėdžio pabaiga 16.00 val.

 

         Prašome dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės kontrolierę Audronę Adomavičienę, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorę Audronę Buzienę, VšĮ Širvintų ligoninės vyriausiąją gydytoją Dalią Aleknienę, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėją Ingą Matukaitę.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkė                                                                           Živilė Pinskuvienė