. Pradžia

2011-09-27

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO,

INVESTICIJŲ, VIETINIO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2011-09-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2011 m. rugsėjo 26 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2011 m. rugsėjo 27 d. 15.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos).

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas                                                            Vytas Šimonėlis

 

Investicijų, vietinio ūkio ir kaimo reikalų komiteto

pirmininkas                                                                                                               Alfredas Astikas

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                             Kęstutis Pakalnis