. Pradžia

2016 m. vasario 23 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-02-23 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. vasario 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. vasario 23 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo ir viešojo konkurso nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.2. Dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.3.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendmo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

1.4.   Dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.5.   Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.6.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.7.   Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.8. Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

2.     Kiti klausimai.

 

______________________