. Pradžia

2016 m. sausio 26 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-01-26 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. sausio 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. sausio 26 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-01-26 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1-108 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-84 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-86 „Dėl administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Lados Kizinos paskyrimo į Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės paskolų refinansavimo.

Pranešėja – Liudmila Braškienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.9. Dėl sveikatos priežiūros organizavimo Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mieste“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-226 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.12. Dėl nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 

1.13. Dėl valstybės turto perėmimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.14. Dėl projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas“ įgyvendinimo metu įsigyto turto perdavimo patikėjimo teise Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.15. Dėl patalpų panaudos.

           Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.16. Dėl leidimo Vitai Majerienei pirkti butą su rūsiu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.17. Dėl leidimo Zbignevui Jakubėnui pirkti butą ir tvartą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.18. Dėl leidimo Gražinai Adameitienei pirkti butą ir tvartą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.19. Dėl leidimo Ingai Striško pirkti butą ir sandėlį.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja

1.20. Dėl leidimo Jonui Romanovič`iui pirkti butą su rūsiu, tvartą ir malkinę.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.21. Dėl leidimo Alvydui Kragerui pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.22. Dėl leidimo Kaziui Katinui pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.23. Dėl leidimo Tadui Romaškevičiui pirkti butą, sandėlį, daržinę ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.24. Dėl leidimo Aleksandrui Smaznovui pirkti gyvenamąjį namą, sandėlį, tvartą, daržinę ir du garažus.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.25. Dėl leidimo Ritai Cicėnienei pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.26. Dėl leidimo Ritai Valaišienei pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

             1.27. Dėl leidimo Jūratei Lisauskienei pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.28. Dėl leidimo Veronikai Pavlovai pirkti butą su rūsiu ir tris ūkio pastatus.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.29. Dėl leidimo Danutei Jankovskienei pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.30. Dėl leidimo Zenonui Vansovičiui pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.31. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.1-254 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.32. Dėl Širvintų miesto bendrojo plano korektūros patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas..

1.33. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.34. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų lapkričio 26 dienos sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.35. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.36. Dėl Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.37. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų spalio 29 dienos sprendimo Nr. 1-160 „Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.38. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus skyrimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.39. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 

_________________________