. Pradžia

2016 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-09-27 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. rugsėjo 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-78 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. 1-31 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.5. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams vykdyti.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.6. Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-122 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.9. Dėl projekto „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu įsigytų baldų perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė

1.10. Dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ finansavimo įsipareigojimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.

1.11. Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo projektui „Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 km rekonstravimo darbai“ įgyvendinti.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.

1.12. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.

1.13. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyr. specialistė.

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016 – 2020 metais programos tvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punkto ir 24.2. papunkčio panaikinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.16. Dėl patalpų panaudos pratęsimo Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.17. Dėl sutikimo perimti kiemo statinius.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.18. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.19. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomoti patalpas.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.20. Dėl UAB Širvintų autobusų parko įstatų tvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.21. Dėl UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ kainų nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo pakeitimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. Kiti klausimai.

 

 

 

 

_______________________