. Pradžia

2016 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-08-26 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. rugpjūčio 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-08-30 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Jono Grybausko atleidimo iš Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1.2. Dėl Eglės Mingėlienės grąžinimo į Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ir pavedimo Sigitai Kaminskienei laikinai eiti Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. 

1.3. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.4. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-173 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.6. Dėl projekto „Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas“ įgyvendinimo metu atnaujintos vandenvietės ir vandens tiekimo tinklų perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.7. Dėl patalpos nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-76 Dėl pritarimo projekto „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ parengimui ir įgyvendinimui“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-13 Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 

1.10. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomu klausimu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.11. Dėl inicijavimo reorganizuoti UAB Širvintų komunalinį ūkį ir UAB „Širvintų šiluma“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelių 2016–2017 mokslo metais patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.13. Dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.15. Dėl Širvintų rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo ne mokykliniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

2. Kiti klausimai.

 

 

 

 

_______________________