. Pradžia

2016 m. rugpjūčio 10 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-08-10 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. rugpjūčio 5 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. rugpjūčio 10 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-08-12 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl šienainio bokšto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.2. Dėl patalpos nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.3. Dėl modulinio statinio nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir įstatinio kapitalo didinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.5. Dėl pavedimo Kristinai Lieparskienei eiti Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Sigitos Kaminskienės atleidimo iš laikinai einančios Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Eglei Mingėlienei eiti Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Daivos Vinciūnienės atleidimo iš laikinai einančios Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Daivai Chadusevičienei eiti Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 

 

 

 

_______________________