. Pradžia

2016 m. liepos 26 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-07-26 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. liepos 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. liepos 26 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Savivaldybės kontrolierei Audronei Adomavičienei.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2015 metais ataskaitai.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.3. Dėl buto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir įstatinio kapitalo didinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.6. Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.7. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.8. Dėl leidimo perleisti teises ir pareigas.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.9. Dėl leidimo perleisti teises ir pareigas.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.10. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.11. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai pratęsti nuomos sutartį, sudarytą su akcine bendrove Lietuvos paštu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.12. Dėl pritarimo projekto „Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės

infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.14. Dėl projekto „Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas“ įgyvendinimo metu sutvarkyto aikštyno perdavimo panaudos teise Vileikiškių kaimo bendruomenei.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.15. Dėl projekto „Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros

gerinimas“ įgyvendinimo metu įsigytų baldų perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.16. Dėl projekto „Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo metu atnaujintų vandenviečių perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.17. Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-185, 22 punkto pakeitimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja.

1.18. Dėl Širvintų sporto mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.19. Dėl užmokesčio už neformalųjį švietimą Širvintų sporto mokykloje nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.20. Dėl sutikimo perimti turtą.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.22. Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo

struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės įstatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.24. Dėl Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

2. Kiti klausimai.

Dėl prašymų nagrinėjimo.

 

 

_________________