. Pradžia

2016 m. kovo 16 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2016-03-16 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. kovo 14 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2016 m. kovo 16 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė.

Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ įgyvendinimo rodiklių.

Pranešėjas – Kęstutis Vaškevičius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

 

 

__________________