. Pradžia

2016 m. gegužės 24 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-05-24 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. gegužės 20 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. gegužės 24 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.5. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2016 metams.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2015 m. ataskaitai pritarimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-176 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-52 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-204 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-175 „Dėl iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų kitų teisėtai gautų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.14. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarčiai.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas.

1.15. Dėl leidimo Marytei Kamarauskienei pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.16. Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) ir planavimo tikslų.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.17. Dėl patalpų nuomos UAB Širvintų vaistinei.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.19. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.20. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo pakeitimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.21. Dėl Širvintų rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifo patvirtinimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.22. Dėl mokinių priėmimo į Širvintų meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.23. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Jauniūnų filialo veiklos nutraukimo ir Šiaulių filialo įsteigimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.25. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos priemonių įgyvendinimo 2015 m. ataskaitai.

Pranešėjas – Vidmantas Mateika, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Papildomas darbotvarkės klausimas:

Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 

 

_________________