. Pradžia

2016 m. birželio 28 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-06-28 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. birželio 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. birželio 28 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl leidimo Daivos Gudanienės šeimai nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.2. Dėl leidimo Živilės Šešelgienės šeimai nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.3. Dėl leidimo Beatos Virmauskienės šeimai nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.4. Dėl leidimo Giedriaus Mikučionio šeimai nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.5. Dėl leidimo Rasos Pašiškevičienės šeimai nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.7. Dėl buto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.8. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.9. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 20162019 metų veiklos plano tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.10. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.11. Dėl UAB Širvintų vaistinės pavadinimo pakeitimo ir UABŠirvintos verslui ir laisvalaikiui“ įstatų patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.12. Dėl keleivių vežimo tarifų.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.13. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.14. Dėl projekto „Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“ įgyvendinimo metu sutvarkyto aikštyno perdavimo patikėjimo teise Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinei mokyklai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.15. Dėl projekto „Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“ įgyvendinimo metu sutvarkyto aikštyno perdavimo patikėjimo teise Širvintų r. Čiobiškio pagrindinei mokyklai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.16. Dėl projekto „Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“ įgyvendinimo metu sutvarkyto aikštyno ir lauko treniruoklių perdavimo patikėjimo teise Širvintų r. Gelvonų vidurinei mokyklai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Juodiškių filialo veiklos nutraukimo ir Alionių filialo įsteigimo.

Pranešėja Vita Majerienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė.

1.18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Jauniūnų filialo veiklos nutraukimo ir Šiaulių filialo įsteigimo.

Pranešėja Vita Majerienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė.

1.19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

1.20. Dėl pritarimo NVO vaikams konfederacijos ir Širvintų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 

2. Kiti klausimai.

 

 

_________________