. Pradžia

2016 m. birželio 2 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-06-02 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. gegužės 30 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. birželio 2 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-06-06 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

1.2. Dėl Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro.

Pranešėja Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.3. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patikslinimo.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. 1-184 „Dėl Širvintų rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifo patvirtinimo“ 5 punkto korektūros klaidos ištaisymo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

2. Kiti klausimai.

 

 

_________________