. Pradžia

2016 m. balandžio 26 d. 15.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2016-04-26 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2016 m. balandžio 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2016 m. balandžio 26 d. 15.30 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės kontrolierei Audronei Adomavičienei nustatymo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.3. Dėl garantijos suteikimo UAB „Širvintų vandenys“.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

1.4. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėja – Birutė Kontrimavičienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė.

1.5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2015 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Savivaldybės administracijos direktorė.

1.6. Dėl pritarimo UAB „Širvintų vandenys“ 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Kęstutis Vaškevičius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

1.7. Dėl pritarimo UAB Širvintų komunalinio ūkio 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Jonas Rinkevičius, UAB Širvintų komunalinis ūkis direktorius.

1.8. Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų vaistinė direktorė.

1.9. Dėl pritarimo UAB Širvintų knygyno direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų knygynas direktorė.

1.10. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Raimondas Ragauskas, UAB „Širvintų šiluma“ l. e. direktoriaus pareigas.

1.11. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Gintaras Pumputis, Širvintų rajono priešgaisrinės tarnybos l. e. direktoriaus pareigas.

1.12. Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Liudmila Braškienė, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

l. e. direktoriaus pareigas.

 

1.13. Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Vidmantas Eigėlis, VšĮ Širvintų ligoninės l. e. direktoriaus pareigas.

1.14. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančio darbuotojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.15. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktoriui atlyginimo kintamosios dalies nustatymo už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.16. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.17. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

1.18. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.19. Dėl Širvintų meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.20. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.21. Dėl leidimo Albinai Kuznecovienei pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.22. Dėl leidimo Zenonai Lomtevai pirkti butą ir tris ūkio pastatus.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja

1.23. Dėl leidimo Galinai Kozlovskajai pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.24. Dėl leidimo Daivai Veržbalauskienei pirkti gyvenamąjį namą, du garažus, daržinę, tvartą, sandėlį ir malkinę

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.25. Dėl leidimo Danutei Gelažauskienei pirkti butą su rūsiu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja

1.26. Dėl leidimo Jonui Tamoševičiui pirkti butą ir sandėlį

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.27. Dėl leidimo Rimutei Četrauskienei pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja

1.28. Dėl leidimo Juozapai Sapitavičienei pirkti butą su bendrojo naudojimo patalpomis.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.29. Dėl leidimo Aldonai Greiciūnienei pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.30. Dėl leidimo Jan`ui Gotovt`ui pirkti gyvenamojo namo dalį ir ½ dalį bendrojo naudojimo kitų inžinerinių statinių.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.31. Dėl leidimo Jadvygai Maciulevič pirkti butą ir tvartą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.32. Dėl leidimo Genadijui Nikiferovičiui pirkti butą ir ūkio pastatą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.33. Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.34. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Širvintų r. Čiobiškio pagrindinėje mokykloje.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.35. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.36. Dėl leidimo Širvintų sporto mokyklai neteikti paslaugų.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.37. Dėl vaikų priėmimo į Širvintų lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 

2. Kiti klausimai.

 

 

 

______________________