. Pradžia

2015 m. spalio 27 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-10-27 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. spalio 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. spalio 27 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo.

1.1.   Dėl ŽŪB „Žirgynas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-233 „Dėl Širvintų meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų patalpų nuomos vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.13. Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

1.14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

1.15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų paramos fondo likvidavimo.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

1.16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-178 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro pareigybėms finansuoti normų patvirtinimo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.17. Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.18. Dėl turto perėmimo iš UAB „Širvintų vandenys“ ir perdavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.19. Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.20. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomas patalpas suteikti panaudos pagrindais Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro ir Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybėms finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

1.22. Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2016 metams.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.23. Dėl sprendimo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-39 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.24. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifo nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.25. Dėl Širvintų rajono maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo ir tarifo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.26. Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.27. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.28.   Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.29.   Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2. Kiti klausimai.