. Pradžia

2015 m. rugsėjo 3 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-09-03 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. rugsėjo 1 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. rugsėjo 3 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-09-07 posėdyje teikiamų sprendimų projektų:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.2.   Dėl investicinių planų derinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

2.      Kiti klausimai.

 

 

_______________________